Roeken verjagen

In het bosje tegenover de Prandingaweg zitten graag Roeken. Helaas veroorzaken deze vogels veelal geluidsoverlast.

Als gemeente willen wij zowel de roek als de bewoners een prettige leefomgeving bieden. Om deze reden zijn wij in 2021 gestart met roekenbeheer. Er is in kaart gebracht waar de roeken zich bevinden en wat geschikte locaties zijn voor de roeken.

Zodra het blad van de bomen is (vaak eind januari) mogen vrijwilligers roeken verjagen met een laser op de locatie waar zij overlast veroorzaken. Nesten worden verplaatst van de overlastlocaties naar de locaties die wij hebben aangewezen als geschikte locaties. Op deze wijze hopen wij dat de roeken zich langzamerhand zullen verplaatsen en de overlast minder wordt. Zodra het eerste ei is gevonden (vaak eind maart/april) stopt het verjaagseizoen en mogen wij de roek niet meer verstoren. Deze werkzaamheden mogen wij uitvoeren dankzij een ontheffing van de provincie.

Voor het bosje tegenover de Prandingaweg zoeken wij nog vrijwilligers, zodat de overlast hier beperkt zal blijven. Ziet u het zitten om regelmatig door het bosje te wandelen en hierbij met een laser de roeken te verjagen? Neem dan contact op per mail: m.blaauw@ooststellingwerf.nl of telefonisch: 0651469689.

Lunch in de deelwinkel

Deelwinkel Oosterwolde (de brink 3) biedt de mogelijkheid om op de woensdagmiddag te lunchen vanaf 12:30.

Dit concept is verbonden aan de gemeente die warmteplekken wil realiseren in de verschillende dorpen. Deelwinkel kledingmaatje is hier 1 van. Je kan hier elke werkdag koffiedrinken en spelletjes spelen. En op de woensdagmiddag willen ze de mogelijkheid bieden om te komen eten. Dit eten is gratis omdat het ook opgezet is om energie armoede tegen te gaan. Maar daarnaast is het uiteraard ook toegankelijk voor mensen die meer sociale contacten willen opdoen en gezellig willen lunchen.

Als je je wil inschrijven voor de lunch kan je dat doen in de deelwinkel (Brink 3) hier ligt een lijst op de balie waarop je je kan inschrijven. Er kunnen max 15 mensen deelnemen. En Vol is vol!

Gebiedsteam naar gemeentehuis verhuisd

Op maandag 9 januari 2023 is het Gebiedsteam naar het gemeentehuis verhuisd. De vrije inloop (elke werkdag van 9.00
– 13.00 uur) is hiermee ook naar het gemeentehuis verplaatst. Berichtgeving hebt u kunnen zien op de gemeentepagina, website en social media van de gemeente.

Samen Wonen Oosterwolde Noord (SAWONO) samen met BOON

Enige tijd geleden heeft het bestuur van Stichting SAWONO (voor het gemak de straten gelegen tussen ’t Oost, Brink en Molenweg), besloten te stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Omdat er geen opvolging was, heeft dat uiteraard consequenties voor de Stichting maar ook voor de inwoners vallende onder de reikwijdte van SAWONO. Immers, waar kunnen zij terecht met vragen of op welke wijze worden zij geïnformeerd?

Aan het bestuur van BOON is gevraagd om SAWONO te laten integreren in BOON. Het bestuur van BOON heeft besloten om dit verzoek in te willigen. De gemeente en Stichting Scala zullen hierin zoveel als mogelijk ondersteuning bieden. Bij Stichting Scala is inmiddels een opbouwwerker aangetrokken om hieraan begeleiding te geven. Nader onderzoek zal worden gedaan naar beleving en leefbaarheid. Ook Jongerenwerk van Scala zal hierbij aansluiten. Dat onderzoek zal zich overigens niet alleen richten op het werkgebied van SAWONO maar ook op het werkgebied van BOON. Voortgang zal worden aangegeven op www.oosterwoldenoord.nl

Dringende oproep: opruimen hondenpoep!

Bij BOON zijn verschillende klachten binnengekomen over de hoeveelheid hondenpoep op de stoep of op de smallere wandelpaden. Wij zijn blij met de hondenbezitters die wel netjes de hondenpoep van hun viervoeter opruimen. BOON doet een dringende oproep aan alle hondeneigenaren die de poep gewoon laten liggen. Ruim het op alstublieft! Niemand vindt het leuk om thuis te komen met poep onder de schoenen of op de wielen van een wandelwagen of kinderfiets. Het hoort nu eenmaal bij het hebben van een hond om de uitwerpselen op te ruimen. Daar staan de Belloo’s voor in Oosterwolde. Over het vroegtijdig weghalen van de Belloo’s heeft BOON contact gehad met de gemeente.