In het bosje tegenover de Prandingaweg zitten graag Roeken. Helaas veroorzaken deze vogels veelal geluidsoverlast.

Als gemeente willen wij zowel de roek als de bewoners een prettige leefomgeving bieden. Om deze reden zijn wij in 2021 gestart met roekenbeheer. Er is in kaart gebracht waar de roeken zich bevinden en wat geschikte locaties zijn voor de roeken.

Zodra het blad van de bomen is (vaak eind januari) mogen vrijwilligers roeken verjagen met een laser op de locatie waar zij overlast veroorzaken. Nesten worden verplaatst van de overlastlocaties naar de locaties die wij hebben aangewezen als geschikte locaties. Op deze wijze hopen wij dat de roeken zich langzamerhand zullen verplaatsen en de overlast minder wordt. Zodra het eerste ei is gevonden (vaak eind maart/april) stopt het verjaagseizoen en mogen wij de roek niet meer verstoren. Deze werkzaamheden mogen wij uitvoeren dankzij een ontheffing van de provincie.

Voor het bosje tegenover de Prandingaweg zoeken wij nog vrijwilligers, zodat de overlast hier beperkt zal blijven. Ziet u het zitten om regelmatig door het bosje te wandelen en hierbij met een laser de roeken te verjagen? Neem dan contact op per mail: m.blaauw@ooststellingwerf.nl of telefonisch: 0651469689.