BOON heeft op 6 januari zijn vrijwilligers weer in het zonnetje gezet tijdens de vrijwilligersbijeenkomst. Wij hebben dit twee jaar niet kunnen en mogen doen. De aanwezigen waren blij dat BOON dit weer organiseerde. Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom en blikte terug op het afgelopen jaar / de afgelopen jaren, stond stil bij impactvolle gebeurtenissen en keek vooruit naar de planning 2023 en verder, voor zover dat kon. Tevens werd ook het nieuwe bestuur voorgesteld. Onder het genot van een hapje en drankje werd er gezellig bijgekletst. Het was weer een gezellige en waardevolle avond. Dank aan de vrijwilligers.