Het gras in Oosterwolde-Noord wordt ook de komende twee jaar door schapen ‘gemaaid’. Door de gemeente is besloten om aan de proef die vorig jaar is gestart een vervolg te geven.

In nauwe samenwerking met BOON is in 2013 een proef gehouden met een schaapskudde. Door de late start van de eerste graasronde is er geen goed beeld ontstaan. Het gras was toen al te lang. Het resultaat na de tweede graasronde voldeed wel.

De gemeente heeft de proef als positief ervaren. De meeste inwoners zijn ook enthousiast over de komst van de schaapskudde in hun wijk. Er was positieve reuring in de buurt, bewoners raakten met elkaar in gesprek en ook kinderen waren betrokken bij de schapen. Ze hebben onder andere geholpen met het zetten van de afrastering.

Om een goede beeldvorming te krijgen, is het volgens BOON echter van belang dat de proef minimaal drie jaar moet duren. De gemeente is hiermee akkoord gegaan.

Op verzoek van de bewonerscommissie zal de gemeente de randen waar de schapen niet kunnen komen, netjes bijmaaien. Slecht bereikbare stukken worden meegenomen in regulier onderhoud. BOON ziet de kudde schapen liefst minimaal drie keer per jaar in de wijk verschijnen. Of dat gaat gebeuren, is afhankelijk van het groeiseizoen.