In Oosterwolde-Noord is vorige week een kudde van ruim tweehonderd schapen gearriveerd. Ze zijn bijna klaar met het begrazen van de groenstroken in de wijk.

‘Ik ben heel gastvrij ontvangen in de buurt’, zegt herderin Hilde Groen tevreden. ‘Bewoners hebben goed opgelet en mij onder andere geholpen met het plaatsen van de hekjes.’

De schapen zijn ingezet om stukken openbaar gras te ‘maaien’. Sinds vorig voorjaar geldt er in Ooststellingwerf een nieuw maaibeleid. Sommige groenstroken in de bebouwde kom worden nog maar twee keer gemaaid. Aan aantal bewoners heeft aangegeven hier moeite mee te hebben. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van hun wijk.

Om tegemoet te komen aan de klachten heeft de gemeente voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. Het gaat om een proef van een jaar. ‘Eigenlijk hadden we begin mei al met het begrazen moeten beginnen’, geeft Groen aan. ‘Nu stond het gras al te hoog, waardoor het resultaat minder netjes is geworden.’

Overigens zal het gras na een onderhoudsbeurt door schapen er nooit zo netjes uitzien als na een maaibeurt met machines. Er zullen altijd plukken blijven staan. Groen: ‘Maar juist dat is belangrijk voor ecologisch beheer. De pollen dienen als schuilplaats voor dieren, zoals op dit moment voor veel paddenjonkies.’

Zowel BewonersOverleg Oosterwolde-Noord als de herderin zijn nieuwsgierig hoe de bewoners de komst van de schapen afgelopen week hebben ervaren. Reacties kunnen gemeld worden via info@oosterwoldenoord.nl of  hilde@debontehond.nl.

Na de zomer komt de herderin nogmaals met haar schapen langs in Oosterwolde-Noord.