BOON heeft zich aangemeld voor de leefbaarheidswedstrijd Bouwen aan de Buurt van Actium. Wij hebben het verzoek ingediend voor plaatsing van o.a. een kabelbaan in wijkpark Prandinga. Tot ons grote genoegen is BOON inmiddels doorgedrongen tot de grote finale op 25 januari in de Bonte Wever in Assen.

Vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en Actium  hebben eind november de in totaal zestig ontvangen inzendingen beoordeeld. Hierbij is vooral gekeken naar punten als samenwerking met de  buren, eigen inzet, motivatie, maatschappelijk belang en de bijdrage aan het woongenot van de huurders van Actium. ln samenspraak met de gemeente is ook gekeken of de inzending daadwerkelijk uitvoerbaar en beheersbaar is. De inzending van BOON is een van de twintig geselecteerde initiatieven die tijdens de grote finale gaat meedingen naar een deel van  de leefbaarheidsprijs van maar liefst  € 75.000,-.

Doel van BOON is om in het wijkpark een natuurlijk speelterrein te creëren waar de jeugd zich uit kan leven met gebruikmaking van de eigen fantasie en creativiteit en waar ze lekker kan ravotten. Het wijkpark is bij uitstek geschikt omdat er geen verkeer is wat gevaar op kan leveren. Op dit moment bestaan de speelvoorzieningen in de wijk uit de “bekende” metalen klimtoestellen en schommels, vooral geschikt voor de iets jongere jeugd. Uitbreiding met speeltoestellen voor de iets oudere jeugd lokt ook deze groep tot buiten spelen.

In toekomstige plannen zou door het strategisch plaatsen van losse boomstammen ook de jogger in het park deze kunnen gebruiken als plaats voor het doen van stretchoefeningen et cetera. In eerste instantie wordt gedacht om met het plaatsen van een kabelbaan te beginnen.

Tijdens de finale zullen wij ons plan presenteren. Uiteraard hopen wij met een flinke bijdrage thuis te komen.