Wat doen wij

Doel van BOON is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als groenonderhoud en verkeersveiligheid, maar ook aan voorzieningen. BOON informeert de bewoners over toekomstige plannen van de gemeente en/of woningcorporaties. Tevens wordt er voor gezorgd dat bewoners inspraak krijgen bij de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van plannen, welke van invloed zijn op het woon – en leefklimaat.

Daarnaast wil BOON een bijdrage leveren aan de onderlinge verstandhouding en saamhorigheid in de wijken. BOON wil dat bereiken door samen te werken met bestaande buurtverenigingen in haar werkgebied, waardoor grootschalige activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarnaast wil BOON succesvolle activiteiten van buurtverenigingen introduceren in straten en buurten waar nog geen buurtvereniging bestaat met als doel zo buurtbewoners te inspireren om zelf een buurtvereniging op te richten.

In totaal vertegenwoordigt BOON zo’n 1400 huishoudens. De wijkraad krijgt subsidie van de gemeente. Ook woningcorporatie Actium en de Stichting Scala dragen financieel een steentje bij.