Prullenbakken in Domineesbosje

Wethouder Sietse Derks heeft vorige week samen met BOON en het Stellingwerf College prullenbakken geplaatst in het Domineesbosje in Oosterwolde. De actie is bedoeld om zwerfafval tegen te gaan.

Het zwerfafval in het Domineesbosje is ons en omwonenden al jaren een doorn in het oog. Er staan geen prullenbakken, waardoor veelal scholieren regelmatig snoepverpakkingen en blikjes de bosjes in werpen. Onze opruimploeg en Wessel Bergsma (conciërge van het Stellingwerf College) die het zwerfafval rondom de school en in het bosje opruimen, hebben daarom een verzoek ingediend bij de gemeente om hier een afvalbak te plaatsen.

Na overleg en toestemming van de kerk, eigenaar van het Domineesbosje, is besloten twee afvalbakken te plaatsen. De opruimploeg zorgt ervoor dat deze regelmatig geleegd worden. De prullenbakken worden betaald uit de zwerfafvalgelden.

 

Wethouder Sietse Derks geeft het goede voorbeeld: een leeg blikje hoort in de prullenbak.

Wethouder Sietse Derks geeft het goede voorbeeld: een leeg blikje hoort in de prullenbak.

(vlnr) Hennie Broers (Stellingwerf College), Cees Verboom (BOON) en Sietse Derks (wethouder) waren namens de drie betrokken partijen aanwezig bij het plaatsen van de bakken in het Domineesbosje.

(vlnr) Hennie Broers (Stellingwerf College), Cees Verboom (BOON) en Sietse Derks (wethouder) waren namens de drie betrokken partijen aanwezig bij het plaatsen van de bakken in het Domineesbosje.

BOON plaatst blikvanger

Op initiatief van BOON is woensdagmiddag 28 mei aan ’t Oost een blikvanger geplaatst. De blikvanger is gemaakt door leerlingen van het Stellingwerf College. Een unieke samenwerking.

Zwerfafval is een grote ergernis. BOON pakt het probleem aan door maandelijks opruimacties te houden. De realisering van een blikvanger moet ook een steentje gaan bijdrage aan de zwerfvuilproblematiek.

Omdat de officiële blikvangers erg duur zijn, heeft BOON contact opgenomen met het Stellingwerf College. Het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen konden we op deze manier goedkoper een blikvanger aanschaffen, de jeugd is bewust met het zwerfvuilprobleem aan de slag gegaan. ‘Voor de leerlingen een mooie uitdaging en het dient een goed doel’, aldus leraar Durk van der Heide.

Jeffrey de Jong uit Oosterwolde en Ronald Asma uit Donkebroek hebben de opdracht toegewezen gekregen en de blikvanger ontworpen en gemaakt. Op het groene object prijkt bovenop een bordje met de letters SCW van het Stellingwerf College en links en rechts de eerste letter van de voornaam van de makers.

Woensdag is de blikvanger onder grote belangstelling geplaatst. De bak is neergezet aan ’t Oost nabij de kruising met de N919. Het is een belangrijke toegangsroute naar de scholengemeenschap. ‘Met deze plaatsing willen wij een eerste aanzet geven om aan alle toegangsroutes in onze gemeente blikvangers te plaatsen’, aldus onze voorzitter Cees Verboom.

De gemeente is tot op heden geen voorstander van het plaatsen van blikvangers. Het zou juist meer afval aantrekken. ‘Maar ik hoop dat deze blikvanger zal bewijzen dat de gemeente het fout ziet’, aldus wethouder Jan Henk Veenhouwer. Samen met Jeffrey en Ronald heeft hij de blikvanger woensdag met hulp van medewerkers van Caparis geplaatst. Veenhouwer: ‘Ik hoop echt dat het een succes wordt. Aan de inzet van BOON en het StellingwerfCollege ligt het in ieder geval niet.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem zwerfvuil onder de aandacht gebracht

Zwerfafval is een grote ergernis. Om het probleem onder de aandacht te brengen, was de werkgroep Aanpak Zwerfafval dinsdag 6 mei aanwezig op de Lentemarkt in het centrum van Oosterwolde.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Oosterwolde Promotion (ondernemers), het Stellingwerf College, de Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid (BOZ) en het Bewonersoverleg Oosterwolde-Noord (BOON). Door het probleem gezamenlijk aan te pakken, hoopt de gemeente resultaat te kunnen boeken. Sinds de oprichting van de Werkgroep Zwerfafval in 2012 zijn er flink wat stappen gemaakt.

De troep langs de ‘snoeproute’ in het dorp is verminderd. In samenwerking met de gemeente zijn er prullenbakken langs deze route geplaatst. Door twee leerlingen van het Stellingwerf College is in samenwerking met BOON een blikvanger gemaakt. Deze nieuwe blikvanger was op de markt te zien en wordt binnenkort in Oosterwolde-Noord geplaatst. Het grote, groene object trok op de markt de nodige aandacht, evenals de ‘afvalbakfiets’ waarmee over de markt werd gereden.

BOZ en BOON lieten met behulp van fotocollages aan het marktpubliek zien wat zij zoal doen om het zwerfafval in hun wijken op te ruimen. De gemeente had informatiemateriaal beschikbaar gesteld en toonde een proefmodel van een nieuw ‘afvalverzamelkarretje’. Bij gebleken geschiktheid zal de gemeente een aantal van deze karretjes voor het zwerfvuilproject in Oosterwolde aanschaffen.

BOON in actie tijdens NL Doet

BOON heeft de jaarlijkse actie NL Doet aangegrepen om zwerfvuil op te ruimen. Zo’n 15 vrijwilligers staken vrijdag 21 maart de handen uit de mouwen.

Leden van het bestuur van BOON, wijkbewoners, medewerkers van Caparis en Smilde Foods lieten zich door de regen niet uit het veld slaan. Met veel enthousiasme en plezier werden flesjes, blikjes en verpakkingen opgeruimd. Onder andere zijn diverse aanvoerwegen van en naar het Stellingwerf College aangepakt. Daarnaast is al het zwerfafval uit Het Wijkje bij de Quadoelen gevist.

De actie werd afgesloten bij Rikkingahof. Daar is al het tuinmeubilair klaargezet.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die aan onze actie heeft deelgenomen.

Aanvullend op deze actie wordt binnenkort nog een nieuwe blikvanger in de wijk geplaatst. De blikvanger wordt gemaakt door leerlingen van het Stellingwerf College.

 

Zwerfvuil wordt uit Het Wijkje gevist.

Zwerfvuil wordt uit Het Wijkje gevist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het organiseren van de actie, stak penningmeester Luuk Kramer ook zelf de handen uit de mouwen.

Voorzitter Cees Verboom helpt met veel plezier mee aan de zwerfvuil-actie.

BOON start met zwerfvuilactie

BOON is gestart met een zwerfvuilactie. Eén keer per maand gaat een team de straat op om afval op te ruimen.

Donderdagmorgen vond de eerst opruimactie plaats. Vier leden van het bestuur zijn, gewapend met vuilniszakken en grijpers, de straat op gegaan. Het heeft drie volle zakken zwerfafval opgeleverd.

Is dit keer het oostelijke deel van de wijk onder handen genomen, volgende maand is de westkant aan de beurt.

BOON hoopt dat buurtbewoners zich bij de actie zullen aansluiten. Elke eerste donderdagmorgen gaat het team op pad. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@oosterwoldenoord.nl.

Het BOON-opruimteam: (vlnr) Luuk Kramer, Johan van Baak, Willem van der Lee en Cees Verboom.