BOON plaatst blikvanger

Op initiatief van BOON is woensdagmiddag 28 mei aan ’t Oost een blikvanger geplaatst. De blikvanger is gemaakt door leerlingen van het Stellingwerf College. Een unieke samenwerking.

Zwerfafval is een grote ergernis. BOON pakt het probleem aan door maandelijks opruimacties te houden. De realisering van een blikvanger moet ook een steentje gaan bijdrage aan de zwerfvuilproblematiek.

Omdat de officiële blikvangers erg duur zijn, heeft BOON contact opgenomen met het Stellingwerf College. Het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen konden we op deze manier goedkoper een blikvanger aanschaffen, de jeugd is bewust met het zwerfvuilprobleem aan de slag gegaan. ‘Voor de leerlingen een mooie uitdaging en het dient een goed doel’, aldus leraar Durk van der Heide.

Jeffrey de Jong uit Oosterwolde en Ronald Asma uit Donkebroek hebben de opdracht toegewezen gekregen en de blikvanger ontworpen en gemaakt. Op het groene object prijkt bovenop een bordje met de letters SCW van het Stellingwerf College en links en rechts de eerste letter van de voornaam van de makers.

Woensdag is de blikvanger onder grote belangstelling geplaatst. De bak is neergezet aan ’t Oost nabij de kruising met de N919. Het is een belangrijke toegangsroute naar de scholengemeenschap. ‘Met deze plaatsing willen wij een eerste aanzet geven om aan alle toegangsroutes in onze gemeente blikvangers te plaatsen’, aldus onze voorzitter Cees Verboom.

De gemeente is tot op heden geen voorstander van het plaatsen van blikvangers. Het zou juist meer afval aantrekken. ‘Maar ik hoop dat deze blikvanger zal bewijzen dat de gemeente het fout ziet’, aldus wethouder Jan Henk Veenhouwer. Samen met Jeffrey en Ronald heeft hij de blikvanger woensdag met hulp van medewerkers van Caparis geplaatst. Veenhouwer: ‘Ik hoop echt dat het een succes wordt. Aan de inzet van BOON en het StellingwerfCollege ligt het in ieder geval niet.’