Steenmarter in huis?

Een vleermuis of steenmarter in huis, dat is bijzonder. Het verwijderen van de dieren is lastig, omdat ze een beschermde status hebben. De gemeente Ooststellingwerf ontvangt regelmatig meldingen van overlast door steenmarters. Met name in Oosterwolde-Noord lijkt er veel overlast. De steenmarter is een beschermde diersoort en het is niet toegestaan om een steenmarter te vangen of te doden.

Wat nu ?

Omdat het kleine roofdier een beschermde diersoort (Flora- en Faunawet, tabel 2) is, mogen de verblijfplaat(sen) niet verstoord worden en mag de soort mag ook niet opzettelijk verontrust worden. Laat staan dat het beestje gevangen of gedood mag worden. Als u contact opneemt met het meldpunt, kan een deskundige kijken of er daadwerkelijk sprake is van een steenmarter en alleen in gevallen van extreme overlast kan gekeken worden naar maatregelen om de steenmarter niet meer te laten terugkeren naar het gebouw.

Melding indienen

Als u overlast heeft, kunt u uw melding indienen bij het het Landschapsbeheer Friesland. Een deskundige kan u komen helpen. Kijk voor meer informatie op www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl U kunt het Landschapsbeheer Friesland bereiken via (06) 10 17 22 18 of meldpunt@landschapsbeheerfriesland.nl.