Plan Landgoed Ter Borgh Esch opgeschort

Het plan Landgoed Ter Borgh Esch in Oosterwolde is opgeschort. Op verzoek van projectontwikkelaar Sjoerd Hoekstra is het van de raadsagenda gehaald.

Op initiatief van BOON, de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. (HVO) en de Facebook-groep Oosterwolde Toen is vorige week een handtekeningenactie opgestart om het plan tegen te houden. Er zijn zo’n 2000 handtekeningen verzameld. Nog geen 1 procent heeft zich uitgesproken voor het plan. Tijdens de raadsvergadering zijn de handtekeningen overhandigd.

Door alle commotie die er is ontstaan, heeft Hoekstra besloten de behandeling van het plan op te schorten. Hij hoopt in de toekomst met eventueel aangepaste plannen alsnog voldoende draagvlak te kunnen creëren.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. In ieder geval zijn wij blij dat onze actie afgelopen week zo massaal is ondersteund en dat we het plan voorlopig hebben kunnen tegenhouden. Bedankt!

Maaien

In de loop van de volgende week zal een kleine schaapskudde (rond de 80 schapen) met een aantal lammeren weer gaan grazen in onze wijk.

De vrije uitloopzones voor honden worden niet begraasd. In de praktijk betreft dat de groenstrook aan de Noordmaad. Deze zone zal een beperkt aantal keren worden gemaaid door de gemeente.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail: info@oosterwoldenoord.nl

 

Proef met schapen krijgt vervolg

Het gras in Oosterwolde-Noord wordt ook de komende twee jaar door schapen ‘gemaaid’. Door de gemeente is besloten om aan de proef die vorig jaar is gestart een vervolg te geven.

In nauwe samenwerking met BOON is in 2013 een proef gehouden met een schaapskudde. Door de late start van de eerste graasronde is er geen goed beeld ontstaan. Het gras was toen al te lang. Het resultaat na de tweede graasronde voldeed wel.

De gemeente heeft de proef als positief ervaren. De meeste inwoners zijn ook enthousiast over de komst van de schaapskudde in hun wijk. Er was positieve reuring in de buurt, bewoners raakten met elkaar in gesprek en ook kinderen waren betrokken bij de schapen. Ze hebben onder andere geholpen met het zetten van de afrastering.

Om een goede beeldvorming te krijgen, is het volgens BOON echter van belang dat de proef minimaal drie jaar moet duren. De gemeente is hiermee akkoord gegaan.

Op verzoek van de bewonerscommissie zal de gemeente de randen waar de schapen niet kunnen komen, netjes bijmaaien. Slecht bereikbare stukken worden meegenomen in regulier onderhoud. BOON ziet de kudde schapen liefst minimaal drie keer per jaar in de wijk verschijnen. Of dat gaat gebeuren, is afhankelijk van het groeiseizoen.

Schapen maken tweede ronde

In Oosterwolde-Noord is met ingang van woensdag 11 september weer een schaapskudde actief. De route die de schapen afleggen, zal in hoofdlijnen gelijk zijn aan die van de eerste graasronde.

Begin juli arriveerde de kudde van ruim tweehonderd schapen voor de eerste keer. Ze worden ingezet om de groenstroken in de wijk te ‘maaien’. Het gaat om een proef van een jaar.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kan met de herderin, BOON of de gemeente contact worden opgenomen.

Schapen bijna klaar

In Oosterwolde-Noord is vorige week een kudde van ruim tweehonderd schapen gearriveerd. Ze zijn bijna klaar met het begrazen van de groenstroken in de wijk.

‘Ik ben heel gastvrij ontvangen in de buurt’, zegt herderin Hilde Groen tevreden. ‘Bewoners hebben goed opgelet en mij onder andere geholpen met het plaatsen van de hekjes.’

De schapen zijn ingezet om stukken openbaar gras te ‘maaien’. Sinds vorig voorjaar geldt er in Ooststellingwerf een nieuw maaibeleid. Sommige groenstroken in de bebouwde kom worden nog maar twee keer gemaaid. Aan aantal bewoners heeft aangegeven hier moeite mee te hebben. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van hun wijk.

Om tegemoet te komen aan de klachten heeft de gemeente voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. Het gaat om een proef van een jaar. ‘Eigenlijk hadden we begin mei al met het begrazen moeten beginnen’, geeft Groen aan. ‘Nu stond het gras al te hoog, waardoor het resultaat minder netjes is geworden.’

Overigens zal het gras na een onderhoudsbeurt door schapen er nooit zo netjes uitzien als na een maaibeurt met machines. Er zullen altijd plukken blijven staan. Groen: ‘Maar juist dat is belangrijk voor ecologisch beheer. De pollen dienen als schuilplaats voor dieren, zoals op dit moment voor veel paddenjonkies.’

Zowel BewonersOverleg Oosterwolde-Noord als de herderin zijn nieuwsgierig hoe de bewoners de komst van de schapen afgelopen week hebben ervaren. Reacties kunnen gemeld worden via info@oosterwoldenoord.nl of  hilde@debontehond.nl.

Na de zomer komt de herderin nogmaals met haar schapen langs in Oosterwolde-Noord.