Maaien

In de loop van de volgende week zal een kleine schaapskudde (rond de 80 schapen) met een aantal lammeren weer gaan grazen in onze wijk.

De vrije uitloopzones voor honden worden niet begraasd. In de praktijk betreft dat de groenstrook aan de Noordmaad. Deze zone zal een beperkt aantal keren worden gemaaid door de gemeente.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail: info@oosterwoldenoord.nl

 

Proef met schapen krijgt vervolg

Het gras in Oosterwolde-Noord wordt ook de komende twee jaar door schapen ‘gemaaid’. Door de gemeente is besloten om aan de proef die vorig jaar is gestart een vervolg te geven.

In nauwe samenwerking met BOON is in 2013 een proef gehouden met een schaapskudde. Door de late start van de eerste graasronde is er geen goed beeld ontstaan. Het gras was toen al te lang. Het resultaat na de tweede graasronde voldeed wel.

De gemeente heeft de proef als positief ervaren. De meeste inwoners zijn ook enthousiast over de komst van de schaapskudde in hun wijk. Er was positieve reuring in de buurt, bewoners raakten met elkaar in gesprek en ook kinderen waren betrokken bij de schapen. Ze hebben onder andere geholpen met het zetten van de afrastering.

Om een goede beeldvorming te krijgen, is het volgens BOON echter van belang dat de proef minimaal drie jaar moet duren. De gemeente is hiermee akkoord gegaan.

Op verzoek van de bewonerscommissie zal de gemeente de randen waar de schapen niet kunnen komen, netjes bijmaaien. Slecht bereikbare stukken worden meegenomen in regulier onderhoud. BOON ziet de kudde schapen liefst minimaal drie keer per jaar in de wijk verschijnen. Of dat gaat gebeuren, is afhankelijk van het groeiseizoen.

Schapen maken tweede ronde

In Oosterwolde-Noord is met ingang van woensdag 11 september weer een schaapskudde actief. De route die de schapen afleggen, zal in hoofdlijnen gelijk zijn aan die van de eerste graasronde.

Begin juli arriveerde de kudde van ruim tweehonderd schapen voor de eerste keer. Ze worden ingezet om de groenstroken in de wijk te ‘maaien’. Het gaat om een proef van een jaar.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kan met de herderin, BOON of de gemeente contact worden opgenomen.

Proef met schapen gestart

Gistermiddag is in onze wijk de schaapskudde gearriveerd. De beesten worden ingezet om de groenstroken te ‘maaien’.

Sinds vorig voorjaar worden in Ooststellingwerf sommige stukken in de bebouwde kom nog maar twee keer gemaaid. Een aantal bewoners van Oosterwolde-Noord heeft aangegeven daar grote moeite mee te hebben. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van hun wijk.

BOON heeft hierop bij de gemeente aan de bel getrokken. Om tegemoet te komen aan de klachten heeft wethouder Jan Henk Veenhouwer voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. Het gaat om een proef van een jaar.

Schaapherderin Hilde Groen heeft goede ervaringen met het inzetten van haar dieren in een woonwijk. Enkele buurtbewoners vrezen echter voor overlast door schapenkeutels, zo bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 3 juni. Ook zijn ze bang dat de kudde schapen tuinen zal vernielen.

Volgens Groen hoeft niemand zich zorgen te maken. Keutels worden door haar netjes in de goot geveegd. Samen met haar twee honden heeft ze de ruim 200 Schoonebeekers goed onder controle.

Tijdens de informatiebijeenkomst is afgesproken dat bewoners die direct wonen naast de percelen waar de schapen komen te grazen, vroegtijdig schriftelijk zouden worden geïnformeerd. Dit is helaas niet gebeurd. BOON is te laat van de exacte komst van de schapen op de hoogte gebracht, waardoor wij niet meer tijdig in actie konden komen. Onze excuses hiervoor.

De herderin verwacht ongeveer een week met haar schapen in de wijk actief te zijn. Daarna trekt ze door naar het Blauwe Bos in Haulerwijk om daar stukken groen van Staatsbosbeheer te onderhouden.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kan met de herderin, BOON of de gemeente contact worden opgenomen.