Bijeenkomst maaibeleid

Sinds vorig jaar is er in de gemeente een nieuw maaibeleid van kracht. Een aantal bewoners heeft bij BewonersOverleg Oosterwolde-Noord aangegeven grote moeite te hebben met dit beleid. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van onze wijk.

Nadat wij als BOON bij de gemeente aan de bel hebben getrokken, heeft wethouder Jan Henk Veenhouwer ons voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. De schapen worden ingezet op percelen gemeentelijk groen, welke hooguit twee keer per jaar worden gemaaid. Het bestuur van BOON heeft ingestemd met een proef voor een periode van één jaar.

Wij willen u, als buurtbewoner, graag informeren over de inzet van de schaapskudde en hebben daarom in samenwerking met de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 juni om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Naast bestuursleden van BOON en medewerkers van de gemeente is ook de schaapsherder aanwezig om informatie te geven. We hopen op u komst.

 

Maaibeleid

Om de kosten van het groenonderhoud in onze gemeente te drukken heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het aantal maaibeurten te verlagen. Daarbij is door de medewerkers van de afdeling Groenonderhoud een keuze gemaakt hoe vaak een perceel gras wordt gemaaid.

Op de website van de gemeente Ooststellingwerf is een link naar de maaikaarten te vinden (klik hier). Daar zijn de te maaien percelen voorzien van een kleur, welke aangeeft hoe vaak gemaaid gaat worden.

Nu blijkt dat bepaalde aansluitende stukken gras niet worden gemaaid. Inmiddels hebben wij van een aantal van onze wijkbewoners een opmerking mogen ontvangen, waarin zij aangegeven grote moeite te hebben met deze bezuiniging. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van onze wijk.

Volgens wethouder Jan Henk Veenhouwer is het nieuwe maaibeleid ‘even wennen’. Er zijn nu velden en bermen binnen de bebouwde kom die nog slechts twee keer per jaar gemaaid worden, terwijl dat eerder veel frequenter gebeurde. Zien sommige stukken er daardoor nu misschien verwaarloosd uit, volgens de gemeente is er geen rede tot zorg.

Er is een machine aangeschaft die direct het vrijgekomen maaisel verwijderd. Hierdoor treedt verschraling van de grasgrond op, waardoor de bermen steviger worden. Een ander voordeel is dat er een gevarieerdere flora ontstaat. Veenhouwer: ‘We zitten nu in een overgangsfase, waardoor het gras op sommige plekken hoger staat dan normaal. Dat is even wennen, maar door deze fase moeten we gewoon heen, voordat het straks mooi oogt.’

BOON verneemt graag uw mening.