Gebiedsteam naar gemeentehuis verhuisd

Op maandag 9 januari 2023 is het Gebiedsteam naar het gemeentehuis verhuisd. De vrije inloop (elke werkdag van 9.00
– 13.00 uur) is hiermee ook naar het gemeentehuis verplaatst. Berichtgeving hebt u kunnen zien op de gemeentepagina, website en social media van de gemeente.

Samen Wonen Oosterwolde Noord (SAWONO) samen met BOON

Enige tijd geleden heeft het bestuur van Stichting SAWONO (voor het gemak de straten gelegen tussen ’t Oost, Brink en Molenweg), besloten te stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Omdat er geen opvolging was, heeft dat uiteraard consequenties voor de Stichting maar ook voor de inwoners vallende onder de reikwijdte van SAWONO. Immers, waar kunnen zij terecht met vragen of op welke wijze worden zij geïnformeerd?

Aan het bestuur van BOON is gevraagd om SAWONO te laten integreren in BOON. Het bestuur van BOON heeft besloten om dit verzoek in te willigen. De gemeente en Stichting Scala zullen hierin zoveel als mogelijk ondersteuning bieden. Bij Stichting Scala is inmiddels een opbouwwerker aangetrokken om hieraan begeleiding te geven. Nader onderzoek zal worden gedaan naar beleving en leefbaarheid. Ook Jongerenwerk van Scala zal hierbij aansluiten. Dat onderzoek zal zich overigens niet alleen richten op het werkgebied van SAWONO maar ook op het werkgebied van BOON. Voortgang zal worden aangegeven op www.oosterwoldenoord.nl

Dringende oproep: opruimen hondenpoep!

Bij BOON zijn verschillende klachten binnengekomen over de hoeveelheid hondenpoep op de stoep of op de smallere wandelpaden. Wij zijn blij met de hondenbezitters die wel netjes de hondenpoep van hun viervoeter opruimen. BOON doet een dringende oproep aan alle hondeneigenaren die de poep gewoon laten liggen. Ruim het op alstublieft! Niemand vindt het leuk om thuis te komen met poep onder de schoenen of op de wielen van een wandelwagen of kinderfiets. Het hoort nu eenmaal bij het hebben van een hond om de uitwerpselen op te ruimen. Daar staan de Belloo’s voor in Oosterwolde. Over het vroegtijdig weghalen van de Belloo’s heeft BOON contact gehad met de gemeente.

Tijdelijk noodfonds energie

Door de hoge (energie-)prijzen komen steeds meer inwoners in geldproblemen. De gemeente heeft nu een tijdelijk noodfonds voor inwoners die door hoge (energie-)kosten dringende geldproblemen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende) huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting van gas, water en licht. Het noodfonds is voor een korte periode, tot 31 maart 2023, voor extra hulp aan inwoners tijdens de wintermaanden.

Maak voor het noodfonds een afspraak met de budgetadviseur van het Gebiedsteam van de gemeente. Die kijkt wat de beste hulp is bij jouw persoonlijke situatie.
Bel voor een afspraak 0516 820 100 of mail naar GBT@ooststellingwerf.nl

Kijk voor meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/energie

Andere regelingen

Daarnaast zijn er allemaal andere regelingen, bijvoorbeeld:

  • kosten van het lidmaatschap voor bijvoorbeeld sport-, zang-, toneel- en muziekvereniging of scouting
  • kleding- en schoenenbonnen
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • eenmalige energietoeslag 2023

Vrijwilligersbijeenkomst

BOON heeft op 6 januari zijn vrijwilligers weer in het zonnetje gezet tijdens de vrijwilligersbijeenkomst. Wij hebben dit twee jaar niet kunnen en mogen doen. De aanwezigen waren blij dat BOON dit weer organiseerde. Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom en blikte terug op het afgelopen jaar / de afgelopen jaren, stond stil bij impactvolle gebeurtenissen en keek vooruit naar de planning 2023 en verder, voor zover dat kon. Tevens werd ook het nieuwe bestuur voorgesteld. Onder het genot van een hapje en drankje werd er gezellig bijgekletst. Het was weer een gezellige en waardevolle avond. Dank aan de vrijwilligers.

Update energieteam

De voorzitter van BOON is eind vorig jaar naar een bijeenkomst over het thema energiearmoede in het gemeentehuis in Oosterwolde geweest. De gemeenteraad van Ooststellingwerf trekt € 1,25 miljoen uit voor maatregelen die inwoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en onderwijs ondersteunen nu de inflatie stijgt en de energieprijzen zo hoog zijn.

Nieuwsupdate energieteam warmteplekken (email-provider.eu)