In de vorige wijkkrant hebben we gemeld dat het bestuur van de wijkcommissie SAWONO (de straten gelegen tussen ’t Oost, Brink en Molenweg), is gestopt. Uiteraard zou dat consequenties hebben voor die stichting maar ook voor de inwoners vallende onder de reikwijdte van SAWONO. Immers, waar kunnen zij terecht met vragen of op welke wijze worden zij geïnformeerd over zaken die hun wijk raken. Derhalve is destijds aan het bestuur van BOON gevraagd of SAWONO zou kunnen integreren in BOON. Het bestuur van BOON heeft daarop besloten medewerking te geven om dit te onderzoeken, onder voorwaarde dat uit de wijk minimaal twee bestuurders zitting nemen in het BOON-bestuur. Daarnaast dat er voldoende vrijwilligers uit de wijk zouden opstaan om activiteiten te ondersteunen. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met helaas een beperkt aantal SaWoNo-vrijwilligers. Ook zijn daaruit geen potentiële nieuwe bestuurders voortgekomen. Bovendien hebben wethouders van de gemeente Ooststellingwerf aangegeven te willen vasthouden aan vier wijkcommissies in Oosterwolde. Het BOON-bestuur heeft zich vervolgens teruggetrokken uit het overleg om te komen tot een oplossing voor de SaWoNo-wijk. De gemeente en Stichting Scala gaan nu onderzoeken op welke wijze alsnog gestalte kan worden gegeven aan SaWoNo-wijkcommissie.