Eens in de maand lopen vrijwilligers van BOON op de eerste donderdagmorgen van de maand door de wijk om zwerfvuil te ruimen. Al vaker hebben we melding gemaakt van aangetroffen lege blikjes, verpakking van snoep en etenswaren. Alsook over het niet ruimen van hondenpoep door sommige hondeneigenaren. Intussen is met de gemeente overleg gevoerd en zullen BOA’s vaker door de wijk lopen om toe te zien op de opruimplicht. Ook heeft BOON het voornemen om met de schoolleiding van het Stellingwerf College te spreken over het achterlaten van zwerfvuil.

Soms worden we door inwoners van de wijk benaderd over onderhoud van plantsoenen. Daarover wordt dan contact opgenomen met gemeentefunctionarissen en wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Vervelend is als de gemeente het BOON-bestuur benaderd met de melding dat middenin de woonwijk tuinafval is gestort op gemeentegrond. Helemaal vervelend als dat plantsoen in het voorjaar door drie gemeentewerkers is geschoond. Het BOON-bestuur spreekt nadrukkelijk uit dat dit gedrag niet hoort. Beste inwoner(s), wie de schoen past trek hem aan ……..