Deelwinkel Oosterwolde (de brink 3) biedt de mogelijkheid om op de woensdagmiddag te lunchen vanaf 12:30.

Dit concept is verbonden aan de gemeente die warmteplekken wil realiseren in de verschillende dorpen. Deelwinkel kledingmaatje is hier 1 van. Je kan hier elke werkdag koffiedrinken en spelletjes spelen. En op de woensdagmiddag willen ze de mogelijkheid bieden om te komen eten. Dit eten is gratis omdat het ook opgezet is om energie armoede tegen te gaan. Maar daarnaast is het uiteraard ook toegankelijk voor mensen die meer sociale contacten willen opdoen en gezellig willen lunchen.

Als je je wil inschrijven voor de lunch kan je dat doen in de deelwinkel (Brink 3) hier ligt een lijst op de balie waarop je je kan inschrijven. Er kunnen max 15 mensen deelnemen. En Vol is vol!