Enige tijd geleden heeft het bestuur van Stichting SAWONO (voor het gemak de straten gelegen tussen ’t Oost, Brink en Molenweg), besloten te stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Omdat er geen opvolging was, heeft dat uiteraard consequenties voor de Stichting maar ook voor de inwoners vallende onder de reikwijdte van SAWONO. Immers, waar kunnen zij terecht met vragen of op welke wijze worden zij geïnformeerd?

Aan het bestuur van BOON is gevraagd om SAWONO te laten integreren in BOON. Het bestuur van BOON heeft besloten om dit verzoek in te willigen. De gemeente en Stichting Scala zullen hierin zoveel als mogelijk ondersteuning bieden. Bij Stichting Scala is inmiddels een opbouwwerker aangetrokken om hieraan begeleiding te geven. Nader onderzoek zal worden gedaan naar beleving en leefbaarheid. Ook Jongerenwerk van Scala zal hierbij aansluiten. Dat onderzoek zal zich overigens niet alleen richten op het werkgebied van SAWONO maar ook op het werkgebied van BOON. Voortgang zal worden aangegeven op www.oosterwoldenoord.nl