Op dit moment wonen er ruim 500 mensen met dementie in Ooststellingwerf. Dit gaat fors
toenemen. Om ieder van hen staan nog veel mantelzorgers en zorg- en welzijnswerkers. Dementie is
een ernstig langdurig ziektebeeld dat in de regel jarenlang veel vraagt van alle betrokkenen.
Daarom wil de gemeente Ooststellingwerf dat we in de samenleving nog beter met elkaar omgaan
met dit verschrikkelijke ziektebeeld. Hierbij heeft de gemeente oog voor de mensen met dementie
zelf, maar ook voor diens sociale netwerk. We willen samen met betrokkenen onze inspanningen om
er ondanks alles met elkaar het beste van te maken, intensiveren.

In de gemeenteraad van 10 mei j.l. is daarom een gemeentelijke dementienotitie besproken. Aan de
voorbereiding van deze notitie hebben veel personen en organisaties meegewerkt. Inmiddels zijn
eerste voorbereidende stappen gezet in de uitvoering van deze notitie. Dit lijkt ons goed moment om
een grote bijeenkomst over dementie te organiseren. Een bijeenkomst waar de gemeente haar
plannen en ideeën presenteert, maar waar we ook met elkaar in gesprek gaan over dementie in
Ooststellingwerf. Wat heeft u nodig om het zo lang en goed mogelijk vol te houden? Wat kan u
betekenen voor anderen?
Daarom nodigen wij iedereen die in de Gemeente Ooststellingwerf met dementie te maken heeft

(familieleden, beroepskrachten, mensen met dementie zelf, vrijwilligers) uit om te komen naar een
brede bijeenkomst over dementie. Deze is op 29 september a.s. van 19.30-21.30 uur. De
bijeenkomst vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Komt u ook? De koffie staat klaar
vanaf 19.00 uur.

Om in te kunnen schatten met hoeveel mensen we zijn, het verzoek om u van tevoren even aan te
melden, bij voorkeur per mail (co@ooststellingwerf.nl). Als u dit lastig vindt kunt u uw aanwezigheid
ook telefonisch aan de gemeente doorgegeven.
Hopelijk tot ziens op de 29e september,

Met vriendelijke groet,

Ruud Dirkse,
Projectleider gezond en gelukkig ouder worden (waaronder dementievriendelijk Ooststellingwerf)
(r.dirkse@ooststellingwerf.nl)