Ooststellingwerf Hartveilig

“Levens redden door samen te werken!”

Op donderdag 6 februari jongstleden is het startsein gegeven voor Hartveilig Ooststellingwerf met als thema “Levens redden door samen te werken”. Bijna alle Plaatselijke Belangen en Bewonerscommissies waren vertegenwoordigd, ontzettend fijn dat dit onderwerp zo leeft in onze gemeente.

 

 Terugblik

Na de opening door wethouder Esther Verhagen gaf Bart Nijholt een presentatie over AED’s  en burgerhulpverlening. Een hartstilstand kan iedereen overkomen, jong of oud. Op het moment dat je getroffen wordt door een hartstilstand is iedere minuut van cruciaal belang. Met het verstrijken van iedere minuut daalt de overlevingskans met 10% en na 4 minuten treedt er zelfs vaak hersenschade op. Om levens te redden is het belangrijk dat er voldoende geregistreerde AED’s  zijn. Dit betekent dat de AED’s geplaatst moeten worden in onderlinge afstand van 1000 meter. zodat de burgerhulp-verlener snel toegang heeft tot de AED en de dekking wordt geborgd. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners zijn.  Per AED is het belangrijk dat er 15 burgerhulpverleners beschikbaar zijn. Om te komen tot een volledige gemeentelijke dekking en om de AED’s ook voor de burgerhulpverleners beschikbaar te hebben moeten deze geregistreerd worden bij Hartslagnu.nl. Dan kan er gekeken worden waar nog AED’s geplaatst moeten worden, Voor een goede dekking stelt de gemeente eenmalig € 20.000,- beschikbaar en € 1.500,- structureel voor onderhoud. 

Hoe verder

Met elkaar willen we er voor zorgen dat er voldoende dekking is van AED’s en dat er geschoolde burgerhulpverleners zijn. Op dit moment zijn alle Plaatselijk Belangen en Bewonerscommissies hier mee bezig. Vanuit de gemeente wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de expertise van Bewonerscommissies en Plaatselijke Belangen, zij weten wat er leeft en speelt in dorp en wijk. Deze kennis is voor ons erg belangrijk en hebben wij nodig om in kaart te krijgen waar AED’s beschikbaar zijn, of zij mensen ‘persoonlijk’ kennen die als burgerhulpverlener geschoold willen worden en eventueel mensen kennen die in het kernteam willen plaatsnemen.  

Niet alle PB-en en Bew.Cie. hoeven zich bezig te houden met AED’s, burgerhulpverleners en het Kernteam. Het is mooi als er vanuit iedere regio één persoon is, die deel wil uitmaken van het nog op te zetten kernteam. Deze persoon hoeft niet perse iemand te zijn vanuit de PB-en of Bew.cies, het kan ook een inwoner zijn die hart heeft voor Hartveilig. Dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij jullie als PB of Bew.cie.( Opmerking: de verantwoordelijkheid blijft wel bij de PB’s maar zij hoeven niet het werk te doen. Indien er co-financiering nodig is zullen de pb’s dit moeten besluiten).

Kernteam

Het kernteam komt bijvoorbeeld één maal per half jaar bij elkaar en houdt de dekking in de gaten. Het kernteam kan de PB-en en de Bew.cie. adviseren, doet bijvoorbeeld coördinatie inkoop AED’s en bereidt het groot overleg voor (zie ook bijlage: presentatie). Hartveilig kan een agendapunt worden op de vergadering van het OPO, om de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot Hartveilig Ooststellingwerf te bespreken.

Gemeente

De gemeente ondersteunt in de communicatie, te denken valt aan de oproep voor het kernteam, BHV’ers, registratie AED’s, trainingen en financiële ondersteuning (€ 20.000,- en structureel € 1.500,-)

Aanmelding Kernteam

Inmiddels is er één persoon uit de regio Oosterwolde die zich heeft aangemeld als lid voor het Kernteam. Aanmelden kan via hartveiligooststellingwerf@gmail.com.