Tijdens een bijeenkomst over zwerfvuil, heeft BOON middels een filmpje laten zien hoe wij dit probleem in Oosterwolde-Noord aanpakken. Helpt u ons ook mee? Meld je aan via info@oosterwoldenoord.nl