Om de contacten tussen BOON en de bewoners van Oosterwolde-Noord en tussen de bewoners onderling te vergroten, wordt woensdag 10 december weer een inloopavond gehouden. Deze inloopavond vindt plaats in Rikkingahof. Iedereen is tussen 19.30 en 21.00 uur welkom.

Tijdens de bijeenkomst kan worden gesproken over zaken welke bij bewoners leven en in het algemeen de leefbaarheid van de woonomgeving raken. Maar we grijpen deze gelegenheid ook aan om gezellig 2014 af te sluiten en vooruit te blikken op het komende jaar.