Na de storm eind 2013 zijn door de gemeente de omgewaaide bomen opgeruimd, maar afgebroken takken et cetera waren blijven liggen. Veel bewoners van de omgeving stoorden zich aan het rommelige beeld dat daardoor was ontstaan.

Op initiatief van het bestuur van de buurtvereniging Boereweide hebben we samen op donderdag 8 mei het bosje tussen de Boereweide en de Weemeweg opgeruimd. Een 10-tal vrijwilligers, gewapend met handschoenen, kruiwagens, snoeischaren en harken, hebben de “schoonmaak-actie” vervolgens uitgevoerd.

Het resultaat mag zich laten zien. Fietsers en wandelaars kunnen weer zonder hinder te ondervinden van losliggende takken het centrum  en het Stellingwerf College bereiken.

BOON vindt dit een mooi initiatief van de buurtvereniging om zo gezamenlijk onze woonomgeving schoon en opgeruimd te houden. Ook ervaren wij de snelle wijze waarop de buitendienst van onze gemeente de afvalberg heeft afgevoerd als steun aan een verzorgde woon– en leefomgeving.