Burendag wordt door ons georganiseerd op 27 september 2014 in en rond Rikkingahof. Voor activiteiten voor onze jeugdige inwoners zal mogelijk worden uitgeweken naar het sportveld bij het Stellingwerf College. Bij de voorbereiding wordt BOON bijgestaan door Scala. Rikkingahof heeft aangehaakt door op dezelfde dag een open dag te organiseren. We starten rond 13.00 uur en sluiten af rond 19.00 uur.

Als thema voor Burendag 2014 hebben wij gekozen voor : Hobby. We trachten daaraan invulling te geven door:

  • Het organiseren van een hobby-informatiemarkt, waarbij het de bedoeling is dat hobbyisten hun hobby tonen c.q. demonstreren en in gesprek geen met medewijkbewoners over hun hobby. Een greep uit de reeds gedane toezeggingen zijn: imker, schilderkunst, duivenmelker, boekbinder, kaarten maken, weven, pottenbakken, fotografie. In onze wijkkrant van april jl. hebben wij wijkbewoners opgeroepen om zicht te melden met hun hobby. We proberen een 25-tal
  • Het ten gehore brengen van de vocale en instrumentale hobby. We zijn voornemens om gedurende deze middag op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties in het gebouw optredens te laten verzorgen. Een 3 tal vocale groepen / solisten hebben zich reeds bereid verklaard mee te werken. We zijn nog op zoek naar instrumentalisten die solo dan wel in duo optreden.
  • Voor de jongeren zal in samenwerking met de sportcoaches een gevarieerd programma worden aangeboden, bestaande uit: T-shirt pimpen, vliegersmaken en oplaten, spelcircuit.
  • Velen beschouwen het staan in de keuken om fijne gerechten te bereiden ook een fantastische hobby. Het ligt in de bedoeling om de dag af te sluiten met het kunnen genieten van datgene wat de multiculturele samenleving in onze wijk te bieden heeft.

Aanmeldingen en suggesties zijn van harte welkom via info@oosterwoldenoord.nl