Tijdens een feestelijke uitreiking bij de Rabobank in Heerenveen ontvingen vertegenwoordigers van 18 projecten een donatie uit het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Voor Bewoners Overleg Oosterwolde-Noord (BOON) was er € 2500,- beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe fontein in Het Wijkje. Namens het bestuur hebben Sietske Hulsman en Willem van der Lee de cheque in ontvangst genomen.

Als BOON proberen we een nieuwe fontein in het centrum van Oosterwolde gerealiseerd te krijgen. Er is inmiddels toestemming om de fontein te plaatsen, echter het geld ervoor moeten we zelf proberen bij elkaar te krijgen. De € 2500,- is dan ook een welkome bijdrage.