Om de mogelijkheden van de contacten tussen BOON en de bewoners van Oosterwolde-Noord en tussen de bewoners onderling te vergroten, is op woensdag 18 december 2013 een eerste inloopavond gehouden. Deze inloopavond vond plaats in woonzorgcentrum Rikkingahof. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over zaken welke bij bewoners leven en in het algemeen de leefbaarheid van de woonomgeving raken. De bijeenkomst is goed bezocht en daarmee een succes geworden.

De volgende inloopavond is op woensdag 23 april, wederom in woonzorgcentrum Rikkingahof. Iedereen is tussen 19.30 en 20.30 uur van harte welkom.