De gemeente heeft bekend gemaakt dat zij van plan is om toestemming te verlenen om op het weiland achter Rikkingahof, tussen de Ter Borglaan en het Jardingapad, 20 wooneenheden te bouwen. Het bestuur van BOON vindt dit geen goed idee, omdat daarmee de landschappelijke waarde van dat stukje oorspronkelijke natuur binnen de grenzen van ons dorp aanzienlijk wordt aangetast. Wij hebben dan ook besloten om de gemeente vragen hun standpunt te herzien en uitvoering te geven aan datgene wat is vastgelegd in het Woonplan   2011 – 2020, ‘het prioriteit heeft om nieuwe woningen te bouwen op percelen binnen de bestaande kernen (inbreiding)’.