Om de mogelijkheden van de contacten tussen BOON en de bewoners van Oosterwolde-Noord en tussen de bewoners onderling te vergroten, wordt woensdag 18 december een eerste inloopavond gehouden. Deze inloopavond vindt plaats in zorgcentrum Rikkingahof. Iedereen is tussen 19.30 en 20.30 uur welkom.

Tijdens de bijeenkomst kan worden gesproken over zaken welke bij bewoners leven en in het algemeen de leefbaarheid van de woonomgeving raken. Te denken is bijvoorbeeld aan de ervaringen opgedaan met de proef met de schapen in de wijk.

Ook ideeën voor de in september 2014 te houden Burendag, dan wel aanmelding om die dag mee tot een succes te maken, zijn tijdens de inloopavond welkom.

U bent van harte welkom, zodat wij elkaar als bewoners van Oosterwolde-Noord (beter) leren kennen.