Het pad door de vijver in wijkpark Prandinga wordt opgeknapt. Het stond al enige tijd onder water, waardoor het niet meer gebruikt kon worden. Op initiatief van BOON vinden er nu herstelwerkzaamheden plaats.

Vorig jaar tijdens NL Doet is het waterpad door vrijwilligers van BOON gedeeltelijk schoongemaakt. De rest kon niet worden aangepakt, omdat het onder water stond. Uit navraag bij de gemeente bleek het pad te zijn verzakt.

BOON wil het waterpad graag behouden. Het bestuur is dan ook blij dat het verzoek aan de gemeente om de boel op te knappen, is gehonoreerd. Donderdagmorgen is gestart met de werkzaamheden. Naast een professioneel bedrijf staken vrijwilligers van BOON ook zelf de handen uit de mouwen.  Ze hebben onder andere geholpen bij het demonteren van de oude balkenlaag. De werkzaamheden zijn naar verwachting volgende week afgerond.