In Oosterwolde-Noord is met ingang van woensdag 11 september weer een schaapskudde actief. De route die de schapen afleggen, zal in hoofdlijnen gelijk zijn aan die van de eerste graasronde.

Begin juli arriveerde de kudde van ruim tweehonderd schapen voor de eerste keer. Ze worden ingezet om de groenstroken in de wijk te ‘maaien’. Het gaat om een proef van een jaar.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kan met de herderin, BOON of de gemeente contact worden opgenomen.