Gistermiddag is in onze wijk de schaapskudde gearriveerd. De beesten worden ingezet om de groenstroken te ‘maaien’.

Sinds vorig voorjaar worden in Ooststellingwerf sommige stukken in de bebouwde kom nog maar twee keer gemaaid. Een aantal bewoners van Oosterwolde-Noord heeft aangegeven daar grote moeite mee te hebben. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van hun wijk.

BOON heeft hierop bij de gemeente aan de bel getrokken. Om tegemoet te komen aan de klachten heeft wethouder Jan Henk Veenhouwer voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. Het gaat om een proef van een jaar.

Schaapherderin Hilde Groen heeft goede ervaringen met het inzetten van haar dieren in een woonwijk. Enkele buurtbewoners vrezen echter voor overlast door schapenkeutels, zo bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 3 juni. Ook zijn ze bang dat de kudde schapen tuinen zal vernielen.

Volgens Groen hoeft niemand zich zorgen te maken. Keutels worden door haar netjes in de goot geveegd. Samen met haar twee honden heeft ze de ruim 200 Schoonebeekers goed onder controle.

Tijdens de informatiebijeenkomst is afgesproken dat bewoners die direct wonen naast de percelen waar de schapen komen te grazen, vroegtijdig schriftelijk zouden worden geïnformeerd. Dit is helaas niet gebeurd. BOON is te laat van de exacte komst van de schapen op de hoogte gebracht, waardoor wij niet meer tijdig in actie konden komen. Onze excuses hiervoor.

De herderin verwacht ongeveer een week met haar schapen in de wijk actief te zijn. Daarna trekt ze door naar het Blauwe Bos in Haulerwijk om daar stukken groen van Staatsbosbeheer te onderhouden.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kan met de herderin, BOON of de gemeente contact worden opgenomen.