Sinds vorig jaar is er in de gemeente een nieuw maaibeleid van kracht. Een aantal bewoners heeft bij BewonersOverleg Oosterwolde-Noord aangegeven grote moeite te hebben met dit beleid. Zij ervaren het als een ‘verslonzing’ van onze wijk.

Nadat wij als BOON bij de gemeente aan de bel hebben getrokken, heeft wethouder Jan Henk Veenhouwer ons voorgesteld om een schaapskudde in de wijk in te zetten. De schapen worden ingezet op percelen gemeentelijk groen, welke hooguit twee keer per jaar worden gemaaid. Het bestuur van BOON heeft ingestemd met een proef voor een periode van één jaar.

Wij willen u, als buurtbewoner, graag informeren over de inzet van de schaapskudde en hebben daarom in samenwerking met de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 juni om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Naast bestuursleden van BOON en medewerkers van de gemeente is ook de schaapsherder aanwezig om informatie te geven. We hopen op u komst.