BOON is helaas niet door naar de volgende ronde van de actie Kroonappels van het Oranje Fonds. In onze gemeente is vaker op een ander initiatief gestemd.

In de categorie Jeugd is Zorglandgoed Laagduurswoude in Makkinga door. Deze Stichting wil vakantiehuisjes realiseren voor mensen met een beperking en hun gezin. In de categorie Buurt is MFA Oldeberkoop door. Mooie initiatieven en hierbij willen we dan ook graag onze felicitaties overbrengen.

Helaas is inmiddels duidelijk dat ook deze twee initiatieven niet door zijn naar de finale.