BOON is de hondenpoep in de buurt zat. Er komt op initiatief van het BewonersOverleg daarom een pilot van 2 jaar waarbij er 11 hondenpoepbakken of ‘Bello’s’ in de buurt worden geplaatst. Er worden drie hondenuitlaatplaatsen aangewezen.

BOON heeft gevraagd om vijf hondenuitlaatplaatsen, maar het gebied bij het gemeentehuis en het ‘domineesbosje’ zijn door de gemeente als ongeschikt bestempeld. Er komen nu dus drie ‘vrije zones’ oftewel hondenuitlaatplaatsen.Er is een kaart gemaakt waarop de locaties van de bello’s en de vrije zones zijn aangegeven. De kaart ligt ter inzage op gemeentehuis. Binnenkort worden de Bello’s geplaatst.