In onze wijkkrant van april 2012 hebben we laten weten, dat bij de gemeente een verzoek was ingediend tot aanleg van een voetpad langs de Quadoelenweg vanaf de Mastenbroek naar de nieuwe voetgangers- en fietsbrug ter hoogte van de bibliotheek. Eerder hadden we al de slechte staat van het voetpad langs de Mastenbroek onder de aandacht gebracht.

Tijdens een overleg met wethouder Jan Henk Veenhouwer is duidelijk geworden, dat aanleg van een voetpad onder de beuken langs de Opsterlandse Compagnonsvaart, ten koste zou gaan van de beuken en daarmee op termijn van het aanzicht langs de vaart. Het alternatief, een aanleg aan de kant van het Stellingwerf College, leek BOON, gelet op de kosten verbonden aan deze variant, niet wenselijk.

Wel is overeenstemming bereikt over de verbetering van het voetpad langs de Mastenbroek. Hoewel er ook sprake is geweest om te kiezen voor een oplossing van een half verhard pad, is uiteindelijk besloten het bestaande klinkerpad te herstraten. Gezocht wordt naar financiële middelen om daaraan in 2013 uitvoering te geven.