De gemeente Ooststellingwerf heeft zich ten doel gesteld om in 2030 CO² neutraal te zijn. In  algemene zin weet een ieder van ons dat wij als samenleving veel energie verbruiken. Ook zijn wij er ons van bewust dat de prijzen van  energie stijgen. Helaas kunnen we de prijzen niet beïnvloeden, maar het verbruik wel. We kunnen ons zelf en de gemeente helpen de doelstelling te realiseren.

 

Van het aantal woningen in Ooststellingwerf is ongeveer 30% eigendom van woningcorporaties en de gemeente heeft dus met hen een overeenkomst gesloten om hun woning minimaal te laten voldoen aan Energielabel C.

Om alle particuliere eigenaren in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de mogelijkheden om energie te besparen organiseert de gemeente van eind maart tot half mei 2012 Informatiemarkten met deelname van lokale ondernemers. Het slotakkoord zal plaatsvinden begin mei in het gemeentehuis.

Klik hier voor meer informatie.